Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » XVIII Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich PHIG

XVIII Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich PHIG

  • Data wydarzenia 22 marca 2018
  • ·
  • Publikacja 08 lutego 2018
  • ·

Zgodnie z decyzją Rady Izby, na dzień 22 marca 2018 zostaje zwołane XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.


Podczas Zgromadzenia przewidziane są wybory Członków Rady na nową kadencję.

 

Zgodnie z „Regulaminem Wyboru i Pracy Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej” do Rady kandydować mogą Przedstawiciele aktualnie zrzeszonych w dniu wyborów Firm Członkowskich. Zainteresowanych Państwa uprzejmie proszę o przesłanie do Biura drogą mailową (phig@phig.pl) CV oraz krótkiego listu motywacyjnego - opisu planów dotyczących pracy w Radzie. W zgłoszeniu proszę zaznaczyć także, czy chcą Państwo kandydować do funkcji Prezesa Rady. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2018 włącznie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązkami Członka Rady zawartymi w „Regulaminie Wyboru i Pracy Rady Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej” (dostępnym na www.phig.pl w zakładce Izba > Statut).

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO RADY KADENCJA 2018/2020

 

Prosimy także o potwierdzenie swojej obecności na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdyby nie mogli Państwo przybyć osobiście, o upoważnienie innego Reprezentanta Firmy lub o przekazanie swojego pisemnego pełnomocnictwa do głosowania innemu Członkowi Izby:

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia zapraszamy na poczęstunek, który, jak mamy nadzieję, będzie również okazją do nawiązania ciekawych kontaktów.