Czerwiec 2011, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

PHIG.pl » Eksperci radzą » Czerwiec 2011, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
  • Publikacja 02 czerwca 2011
  • Modyfikacja 2011-08-05 13:06:46

 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) definiowana jako dobrowolne działanie przedsiębiorstwa w zakresie etycznym, środowiskowym i społecznym staje się elementem zainteresowania rządów wielu państw.
Parlament Hiszpanii 15 lutego 2011 roku uchwalił ustawę wprowadzającą obowiązek raportowania wskaźników CSR dla przedsiębiorstw. W ten sposób dla wybranych hiszpańskich firm CSR stanie się obowiązkową, integralną częścią działalności biznesowej, a przestanie być jedynie dobrowolną aktywnością.
Obowiązkowe raportowanie CSR w Hiszpanii:

 

  • Kiedy- Od 2012
  • Dla-   spółek będących własnością państwa, przedsiębiorstw dotowanych z funduszy publicznych, firm prywatnych zatrudniających powyżej 1000 pracowników
  • Komu -Radzie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministerstwie Pracy i Imigracji (Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas/CERSE)
  • Cel – promocja realizacji działań CSR w przedsiębiorstwach. Ustawa określa wytyczne raportowania oraz komunikowania informacji pozafinansowych jako jednego z narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem
  • Co  kwestie corporate governance oraz zrealizowane w ciągu roku działania w zakresie CSR, z pokazaniem konkretnych wskaźników
  • Oczekiwania – w raporcie powinny się również znaleźć plany działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, realizację których przedsiębiorstwa będą musiały wykazać w kolejnych sprawozdaniach

 

Więcej informacji na temat ustawy wprowadzającej obowiązkowe raportowanie CSR w Hiszpanii oraz trendów CSR w Europie znajdą Państwo w informatorze w wersji PDF.

 

Zapraszamy do kontaktu.
Zespół CSR Accreo Taxand

Accreo Taxand Sp. z o.o.
Grzybowska Park
ul. Grzybowska 5a
00-132 Warszawa
tel: + 48 22 324 59 00
fax: + 48 22 324 59 01
www.taxand.pl