Lipiec 2010, Raport branży motoryzacyjnej 2010

PHIG.pl » Eksperci radzą » Lipiec 2010, Raport branży motoryzacyjnej 2010
  • Publikacja 31 sierpnia 2010
  • Modyfikacja 2011-08-05 13:05:41

Trzecia edycja raportu przygotowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz zespół ekspertów z KPMG oraz Baker& McKenzie stanowi kompleksowe podsumowanie niezwykle trudnego dla branży i całej gospodarki roku 2009.

Polskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu udało się utrzymać wartość produkcji sprzedanej na poziomie z roku 2008, co można uznać za ogromny sukces, biorąc pod uwagę słabe wyniki w innych krajach UE. Jeżeli jednak rządy unijnych państw zrezygnują z dopłat do zakupu aut, a dotyczące sektora motoryzacyjnego zmiany w polskim prawie nie zostaną wprowadzone, to rok 2010 może okazać się znacznie trudniejszy.

Raport prezentuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące kondycji polskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz przedstawia sytuację producentów, importerów i dostawców nowych aut na rynku polskim i europejskim. Publikacja porusza także wiele innych tematów takich jak analiza aktualnej sytuacji podatkowej i propozycji zmian przepisów w tym zakresie, stan i liczebność parku samochodowego w kraju i zagranicą, sprzedaż nowych samochodów w Polsce i Europie. Na podstawie takiej kompleksowej analizy można wyciągnąć szereg wniosków na temat kondycji polskiej motoryzacji na tle Europy. Całość publikacji zamykają prognozy na temat dalszego rozwoju motoryzacji.

Pod względem wielkości inwestycji sektor motoryzacyjny ma pozycję lidera w specjalnych strefach ekonomicznych, jednak kryzys gospodarczy spowodował u wielu inwestorów strefowych trudności w realizacji planów. Istotną potrzebę stanowi zatem uelastycznienie zasad działalności w strefach – mówi Mirosław Michna, partner w firmie doradczej KPMG.