Webcastt KPMG: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

PHIG.pl » Ogłoszenia » Usługi » Webcastt KPMG: Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw wywołała zamieszanie w organizacjach na całym świecie. Nawet firmy posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19.

W trakcie webinarium zostanie omówiony szereg praktycznych rozwiązań, które warto wdrożyć, by zapewnić ciągłość działania organizacji w obliczu narastającego zagrożenia – m.in. właściwe struktury i procedury zarządzania kryzysowego, reorganizacja trybu pracy zespołów, właściwe wsparcie infrastrukturalne i narzędziowe, odpowiednia komunikacja, czy zarządzanie łańcuchem dostaw.

Webcast  "Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii" odbędzie się 26 marca, w godz. 11:00 - 12:00.

 

26 marca godz. 11.00-12.00


Zakres tematyczny

•    Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działania
•    Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej
•    Organizacja zarządzania kryzysowego
•    Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
•    Zarządzanie łańcuchem dostaw
•    Zwiększona podatność na cyberataki

Webcast poprowadzą Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce oraz Michał Kurek, partner, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce.


W celu rejestracji na wecast, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25 marca 2020 r.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, ze zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!
 

Dane do kontaktu