17.09: Webinar Rödl & Partner: Korzyści wynikające z APA

PHIG.pl » Ogłoszenia » Pozostałe » 17.09: Webinar Rödl & Partner: Korzyści wynikające z APA

 

Data: 17 września godz. 11.30

Zapisy: https://www.roedl.pl/pl-pl/pl/event.aspx?ID=49

 

 

APA jest decyzją administracyjną, w której organ podatkowy uznaje, że cena transferowa w transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym została ustalona na warunkach rynkowych. Decyzja w zakresie APA niesie za sobą wiele korzyści dla podatników. Uzyskanie APA pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatków objętych limitem przewidzianym w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a ponadto zwalnia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych. Co więcej, ustalone w ramach APA zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi nie mogą być kwestionowane przez fiskus, chyba że wcześniej zostanie uchylona decyzja w sprawie APA.

Zachęcamy do zapoznania się z tematem uprzednich porozumień cenowych (APA) i korzyściami jakie przynoszą.

 

AGENDA SZKOLENIA:

1.    Uprzednie porozumienie cenowe (APA) – istota.

2.    Korzyści z uzyskania APA.

3.    Procedura ubiegania się o APA.

4.    Terminy oraz forma złożenia wniosku o APA (wraz z elementami wniosku).

5.    Praktyczne doświadczenia związane z ubieganiem się o APA.

Dane do kontaktu