Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Wpływ Brexitu na ochronę znaków towarowych

Wpływ Brexitu na ochronę znaków towarowych

Kochański & Partners Sp. K.

  • Dodano 18 grudnia 2020
  • ·

Unijne prawo własności intelektualnej będzie obowiązywało w Wielkiej Brytanii tylko do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. ochrona własności intelektualnej w Unii Europejskiej i na Wyspach będzie wyglądała odmiennie.

 

Podstawowa zmiana polega na tym, że zharmonizowane prawa własności intelektualnej obejmujące obecnie swą skutecznością całą Unię Europejską, jak również Wielką Brytanię, będą od zakończenia okresu przejściowego zapewniać ochronę jedynie w 27 państwach Unii Europejskiej.

 

Podstawową kwestią dla uprawnionych do znaków towarowych UE jest to, że istniejące zarejestrowane znaki towarowe UE przestaną być skuteczne w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. Ich dotychczasowy brytyjski komponent zostanie natomiast automatycznie „sklonowany” z zarejestrowanego znaku towarowego UE do równoważnego brytyjskiego krajowego znaku towarowego, z takimi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa jak znak towarowy UE. Oznacza to, że dotychczasowi uprawnieni do znaków towarowych UE będą mieli dwa zarejestrowane znaki towarowe w miejsce dotychczasowej jednej rejestracji: znak towarowy UE pokrywający 27 krajów UE oraz krajowy znak towarowy obejmujący Wielką Brytanię.

 

Znaki towarowe UE będące w dniu 31 grudnia 2020 r. jeszcze w trakcie procesu rejestracji (tj. zgłoszenia znaków towarowych UE) nie zostaną automatycznie ”sklonowane”. Zamiast tego uprawniony do takiego znaku będzie miał możliwość złożenia, w okresie do 30 września 2021 r., wniosku o rejestrację znaku krajowego w Wielkiej Brytanii z tymi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa co znak towarowy UE (pod warunkiem, że zgłoszenie w Wielkiej Brytanii odpowiada zgłoszeniu znaku towarowego UE). Właściciele praw powinni zapamiętać tę datę, aby nie została ona nieopatrznie przeoczona.

 

Czytaj więcej: https://www.kochanski.pl/pl/wplyw-brexitu-na-ochrone-znakow-towarowych/