Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Rządowy projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH”)

Rządowy projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH”)

Kochański & Partners Sp. K.

  • Dodano 02 września 2020
  • ·

5 sierpnia 2020 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało szczegółowe założenia projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zakłada on przede wszystkim wprowadzenie tzw. prawa holdingowego regulującego relacje prywatno-prawne spółki dominującej i spółek zależnych. 

 

Zmiany obejmują również stworzenie kategorii „interesu grupy spółek” oraz instytucji holdingu faktycznego, której brakowało w dotychczasowych przepisach. Projekt zakłada też m.in. uszczegółowienie praw i obowiązków rad nadzorczych spółek w celu zwiększenia ich kompetencji, a także wyeliminowania rozbieżności doktrynalnych i praktycznych w zakresie funkcjonowania spółek.

 

Nadrzędnym celem regulacji zawartych w projekcie jest zwiększenie efektywności oraz dostępności mechanizmów zapewniających prowadzenie skutecznego nadzoru właścicielskiego nad spółkami kapitałowymi oraz poprawa koordynacji funkcjonowania spółek w ramach grupy spółek. W rezultacie zmiany wpłyną również na możliwość zwiększenia przychodów lub optymalizacji kosztów.

 

Więcej: https://www.kochanski.pl/pl/rzadowy-projekt-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych-ksh/