Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Kochański & Partners doradcą prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Kochański & Partners doradcą prawnym Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Kochański & Partners Sp. K.

  • Dodano 08 września 2020
  • ·

Firma prawnicza Kochański & Partners wygrała przetarg na obsługę prawną PSE S.A. – jedynego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. 

 

Kancelaria będzie wspierać PSE w sprawach związanych z uregulowaniem kwestii formalno-prawnych dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej należącej do spółki. W ramach projektu prawnicy Kochański & Partners będą reprezentować klienta przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Będą też doradzać PSE w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań oraz sporządzania opinii prawnych w powyższym zakresie.

 

Kochański & Partners posiada bogate doświadczenie w obsłudze głównych operatorów sieci dystrybucyjnej w sektorze energetycznym w Polsce.

 

Pracami zespołu prawników Kochański & Partners zaangażowanych w obsługę prawną PSE S.A. pokieruje Aleksander Galos, Partner i Szef Praktyki Infrastruktura i Budownictwo.