Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Firma Andamur otrzymała Etykietę Śladu Węglowego

Firma Andamur otrzymała Etykietę Śladu Węglowego

ANDAMUR EUROPE S.A.

  • Dodano 10 czerwca 2020
  • ·

Andamur stała się pierwszą w swojej branży firmą, która otrzymała Etykietę Śladu Węglowego, Certyfikat ISO 14064-1 dotyczący Kwantyfikowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, przyznawany przez AENOR.

 

Stosując się do tej normy ISO pragniemy wnieść nasz wkład do Europejskiego Zielonego Ładu, paktu, którego celem jest przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. 

 

Pakt ten opiera się o plan działania mający na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki w Unii Europejskiej. Aby go zrealizować, konieczne będzie przekształcenie w nowe możliwości wyzwań związanych z klimatem i ochroną środowiska naturalnego, w sposób sprawiedliwy i sprzyjający integracji społecznej, we wszystkich obszarach polityki. 

 

Zmniejszenie emisji CO2

W naszej trosce o dążenie o poprawę Środowiska Naturalnego, już  w latach 2018 i 2019 udało nam się zmniejszyć o 30% ślad węglowy naszych emisji poprzez wdrożenie środków w zakresie efektywności energetycznej. Nasze stacje już teraz działają w oparciu o energię 100% ekologiczną, jednak nadal wdrażamy nowe środki na rzecz efektywności energetycznej, co pomaga nam w zmniejszeniu naszych emisji w roku 2020.

 

Cytując Miguela Ángela Lópeza, CEO firmy Andamur, „uzyskanie certyfikatu ISO 14064 jest dowodem na nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, które znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce CSR #DbamyOToCoWażne”. Jednocześnie, wizja Andamur jasno i wyraźnie wskazuje kierunek, w którym zmierzają nasze codzienne działania. Zaangażowanie naszej firmy w innowacje i środowisko naturalne jest jednym z filarów, na których opiera się nasza strategia przez ostatnie dwa lata, wyznaczając osie planu strategicznego naszej firmy”.


Uzyskanie certyfikatu ISO 14064 to kolejny krok w drodze do zdobycia certyfikatu normy 14001 Systemu Zarządzania Środowiskowego. Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania tego certyfikatu, który stanie się dla naszej organizacji największym kamieniem milowym w zakresie przyczyniania się do ochrony środowiska naturalnego