Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

  • Dodano 13 marca 2019
  • ·

Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie przedmiotowych regulacji jest związane z dalszym uszczelnieniem systemu podatkowego. Tym razem w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz olejami napędowymi. 

 

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie sprawniejszego systemu monitorowania obrotu olejami opałowymi oraz napędowymi, co wiąże się również z potrzebą dopełnienia formalności przez podmioty legalnie zużywające takie wyroby.

 

Główny przedmiot zmian zawarty w tych regulacjach odnosi się do:

- podatku akcyzowego;

- systemu monitorowania przewozu towarów (popularny SENT).

 

W zakresie podatku akcyzowego, projekt ustawy nakłada na podmioty które chcą dalej zużywać olej opałowy do celów grzewczych z preferencyjną stawką podatku akcyzowego (co w sposób automatyczny wpływa na cenę) obowiązek uzyskania statusu zużywającego podmiotu olejowego poprzez złożenie zgłoszenie rejestracyjnego uproszczonego do właściwego urzędu skarbowego. Takie zgłoszenie prawdopodobnie będzie trzeba złożyć po 1 czerwca 2019 r., a z pewnością przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów. Zgłoszenie zawiera następujące dane:

1)       Nazwę podmiotu;

2)      Miejsce siedziby;

3)      NIP;

4)      Liczbę posiadanych urządzeń grzewczych;

5)      Miejsca (adresy i dane geolokalizacyjne), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem miejsc (adresów i danych geolokalizacyjnych) urządzeń niestacjonarnych;

6)      Przewidywana ilość zużywanych w danym miejscu wyrobów akcyzowych przez urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym;

7)      Rodzaj, typ oraz moc każdego urządzenia grzewczego.

 

Istotny jest również status samego sprzedawcy oleju opałowego, od którego nabywca dokonuje zakupu. Zmuszony on jest dokonać rejestracji jako pośredniczący podmiot olejowy, który jest nową instytucją na gruncie podatku akcyzowego.

 

Nabywca będzie zmuszony również każdorazowo uzupełnić zgłoszenie, aby sprzedawca mógł zastosować obniżoną stawkę akcyzy, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) o:

  • informację o ilości odebranego towaru;
  • informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy;
  • oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania obniżonej stawki akcyzy.

Powyższe oznacza, że nabywca oleju opałowego będzie zmuszony również do dokonania rejestracji na wspomnianej Platformie.

 

Brak dopełnienia tych formalności może rodzić następujące konsekwencje:

- w pierwszej kolejności obowiązek naliczenia przez sprzedawcę oleju opałowego wyższej stawki akcyzy, co powoduje wzrost ceny tego paliwa. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorstwo zużywa rocznie około 80 000 litrów lekkiego oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 47 i nabywca nie zdecyduje się na wypełnienie obowiązków wówczas sprzedawca jest zobowiązany naliczyć wyższą stawkę akcyzy co powoduje, że cena tego wyrobu rośnie i całkowity koszt rocznej dostawy tego wyrobu wzrośnie o ponad 120 tys. zł.


 

- w przypadku zastosowania obniżonej stawki akcyzy a niedopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w systemie SENT, istnieje możliwość nałożenia przez organ podatkowy np. dodatkowej kary w wysokości 1 000 zł lub 5 000 zł, ale również powstaje ryzyko nałożenia bardzo wysokiej kary na podmiot który dokonał obrotu olejami opałowymi w wysokości 46% wartości brutto przesyłki w przypadku zastosowania obniżonej stawki akcyzy bez dopełnienia formalności.

 

- niestety organ podatkowy będzie miał również możliwość wykorzystywania stosownych środków w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej w zakresie osób odpowiedzialnych za to, żeby dany podmiot dokonał zgłoszenia jako zużywający podmiot olejowy.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami PwC w przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat:

- Krzysztof Wiński: krzysztof.winski@pwc.com, tel. + 48 519 50 6434;

- Tomasz Orłowski: tomasz.m.orlowski@pwc.com, tel. + 48 519 504 890;

- Przemysław Januchta: przemyslaw.januchta@pwc.com, tel. +48 519 50 4821  

 

Wyroby objęte nadchodzącymi zmianami:

- oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;

- oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39;

- inne paliwa opałowe.