Media

PHIG.pl » Media » Handel zagraniczny Polski: styczeń-maj 2016 r.

Handel zagraniczny Polski: styczeń-maj 2016 r.

  • Data wydarzenia 10 sierpnia 2016
  • ·
  • Publikacja 10 sierpnia 2016
  • ·

Pierwsze pięć miesięcy 2016 r. przyniosły spowolnienie obrotów towarowych. Eksport wzrósł o 1,2 proc. (do 73,6 mld euro), a import pozostał na poziomie sprzed roku (70,6 mld euro). W rezultacie nadwyżka wyniosła blisko 3 mld euro, tj. poziom o prawie 0,9 mld euro wyższy niż przed rokiem.

Niska dynamika eksportu po pięciu miesiącach br. była rezultatem przyhamowania tempa wzrostu eksportu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2,1 proc., do 63,8 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (o 4,5 proc., do 9,8 mld euro).

 

Eksport do UE wzrósł o 1,3 proc. (do prawie 58,7 mld euro), w tym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 1,7 proc.), niż do państw strefy euro (o 1,2 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do szesnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku trzynastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej.

 

Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do:

Irlandii (o ponad 15 proc.),

Słowenii (o 14 proc.),

Rumunii (o 11 proc.),

Szwecji (o 7 proc.),

Włoch (o blisko 6 proc.),

Danii (o 5,6 proc.),

Hiszpanii (o 4,2 proc.)

oraz Francji (o ponad 4 proc.).

 

Dalej utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym wywozie, do 79,8 proc. po 5 miesiącach 2016 r.

 

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o 12,8 proc., do ok. 5,1 mld euro. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia sprzedaży do: Szwajcarii (o 15 proc.), Kanady (o 14,5 proc.), Japonii (o 13 proc.), Norwegii (o 11,6 proc.), USA (o 9,6 proc.) oraz Izraela (o 29,2 proc.).

 

Więcej:

www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/handel-zagraniczny-polski-po-pieciu-miesiacach-2016-r-wg-wstepnych-danych-gus/