Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania: wzrost PMI dla sektora usług pozostaje stabilny

Hiszpania: wzrost PMI dla sektora usług pozostaje stabilny

  • Data wydarzenia 03 sierpnia 2016
  • ·
  • Publikacja 03 sierpnia 2016
  • ·

Hiszpania na drugim miejscu pod względem wzrostu wskaźnika produkcji usług w strefie euro. Lipcowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług wyniosło 54,1 pkt., co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z 56.0  pkt. w czerwcu. 

Pomimo, że jest to najsłabszy wynik od lutego 2016, uważa się, że  wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie. Średnia dla krajów strefy euro wyniosła 52.9 punktów.

 

Kluczowe wyniki dla danych za okres od 12 do 26 lipca 2016:

  • Utrzymuje się wysoki wskaźnik tworzenia nowych miejsc pracy
  • Szybszy wzrost  aktywności biznesowej i nowych zamówień
  • Wskaźnik inflacji kosztów pozostaje bez zmian

 

Wskaźnik produkcji usług osiągnął poziom 53.7 pkt., kontynuując swój wzrost od 33. miesięcy.

„Wynik ten lokuje Hiszpanię na drugim miejscu po Niemcach z 55.3 pkt., i przed Włochami, których dynamika wzrostu wyniosła 52.2 pkt.”, podkreśla Marcin Grodzki, wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG).

 

Najszybszy wzrost aktywności zanotowano w branży „Hotele i Restauracje”, w dalszym ciągu utrzymują się dobre wskaźniki w sektorze „Poczta i Telekomunikacja” co wiąże się ze wzmożonymi inwestycjami w nowym biznesie (startup-y) i ostatnio odnotowywanym wzrostem  zadudnienia.

 

Wyniki pokazują, że w dalszym ciągu, mimo niewielkiego spadku, utrzymują się optymistyczne nastroje w biznesie. Blisko 46 proc. respondentów prognozuje wzrost aktywności biznesowej w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, związany z planami uruchomienia nowych projektów i nadzieją na poprawę warunków ekonomicznych.

 

 

Źródło:

www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases

www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/1d9ba85076ae40d68174bff0706fb0a8

______________________

Purchasing Managers’ Indexes (PMI) są opracowywane dla wielu krajów przez firmę Markit. Jest to index mierzący tempo rozwoju sektora przemysłowego na podstawie ankiety wśród menedżerów. Odczyt PMI powyżej 50 pkt oznacza, że aktywność w przemyśle rośnie, zas punktowa odległość od tej granicy jest miarą tempa tego wzrostu Raporty dostarczają menadżerom logistyki, osobom podejmującym decyzje biznesowe i analitykom ekonomicznym dokładnych i precyzyjnych danych, pomagając w lepszym zrozumieniu warunków gospodarczych.

 

www.markiteconomics.com/Survey/PDF.mvc/PMI_Guide_[POL]