Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania i Polska na podobnym poziomie w rankingu badania jakości życia BCG

Hiszpania i Polska na podobnym poziomie w rankingu badania jakości życia BCG

  • Data wydarzenia 22 lipca 2016
  • ·
  • Publikacja 22 lipca 2016
  • ·

Hiszpania osiągnęła 76 punktów w raporcie SEDA dotyczącym  jakości życia, opublikowanym przez Boston Consulting Group. SEDA (Sustainable Economic Development Assessme) to kompleksowa ocena zrównoważonego rozwoju gospodarczego, która szereguje ponad 160 krajów z 10 obszarów, badając je między innymi pod względem stabilności gospodarczej, ochrony zdrowia, zarządzania, poziomu płac, inwestycji i ochrony środowiska.

Najsilniejsze strony Hiszpanii to ochrona zdrowia (93 punkty, przy średniej dla krajów unijnych 72.6 pkt.), infrastruktura (90.3 pkt., średnia EU 59.7 pkt.), środowisko  (82.5 pkt., średnia EU 58.2 pkt.) oraz  stabilność gospodarcza (81.1 pkt., średnia EU 76.7).

 

Polska, jak podaje Rzeczpospolita za raportem BCG,  „w badaniu jakości życia zajął na świecie 30. miejsce (74 punkty), tuż za Hiszpanią i Portugalią, ale już przed Włochami i Grecją. Drugi raz z rzędu jest także prymusem pod względem tempa poprawy”.

 

Nasz kraj uzyskał tu aż 67 pkt., podczas gdy Hiszpania 23.4 pkt. Wysokiej oceny doczekała się również stabilność gospodarcza Polski uzyskując 91.9 pkt na 100 możliwych, przy średniej dla państw EU 72.6 pkt.

 

 „Najsłabsze strony zaś to zatrudnienie, w którym jesteśmy na 21. miejscu w Europie, nieco poniżej średniej UE, i dochody z 24. lokatą, zdecydowanie poniżej średniej UE – mówi Roman Kotlarek, partner w warszawskim biurze Boston Consulting Group w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

 

Wedle ranking BCG najlepszym miejscem do życia jest Europa Zachodnia, zaś wymarzonym krajem jest Norwegia, która osiągnęła 100 punktów, najwyższą ocenę SEDA.

Rzeczpospolita omawiając raport BCG zaznacza, iż „kraje Starego Kontynentu zdominowały pierwszą dziesiątkę listy państw z najwyższą jakością życia na świecie. Z raportu SEDA firmy Boston Consulting Group wynika, że Europa Zachodnia to zdecydowanie najlepsze miejsce – umacnia się przede wszystkim pozycja krajów północnej Europy, ze Skandynawią, Niemcami, Austrią i krajami Beneluxu na czele. Warto też szczególnie zwrócić uwagę na Niemcy, gdzie na przykład najszybciej w Europie poprawia się sytuacja na rynku pracy, a kraj ten już i tak przewodzi w tym ujęciu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Raport BCG, Hiszpania:

https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/public_sector_globalization_interactive_map_sustainable_economic_development/

 

Polska i komentarz:

Piotr Mazurkiewicz, Polska liderem Europy w poprawie jakości życia, rzeczpospolita 20.07.2016

http://www.rp.pl/Gospodarka/307209873-Polska-liderem-Europy-w-poprawie-jakosci-zycia.html#ap-3