Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy rok w dofinansowaniach hiszpańskich startupów

Rekordowy rok w dofinansowaniach hiszpańskich startupów

  • Data wydarzenia 20 czerwca 2016
  • ·
  • Publikacja 20 czerwca 2016
  • ·

Wg danych opublikowanych przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Kapitału, Wzrostu i Inwestycji (Ascri), w 2015 r. hiszpańskie startupy otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 659 mln euro, 83% więcej niż w roku 2014

 

2015 rok był rekordowy jeśli chodzi o finansowanie hiszpańskich startupów (200 inwestorów wzięło udział w 1 527 operacjach finansowych), które otrzymały 659, 4 milionów euro, co stanowi o 83% więcej niż w 2014 roku (359,9 milionów euro).

 

 

 

Na pierwszych etapach inwestycji system inwestycyjny uległ stabilizacji: startupy otrzymały dofinansowanie  od inkubatorów/akceleratorów finansowych, sieci business angels, serwisów crowdfundingowych oraz od krajowych i międzynarodowych funduszy Venture Capital.

 

 

 

Instytucje publiczne wsparły ponad połowę inwestycji, a 81% wartości zainwestowanego kapitału pochodziło z krajowych i zagranicznych funduszy Venture Capital.

 

 

 

78% kapitału zainwestowano w sektor TIC/Digital, co stanowi dla niego rekordowy wynik (zainwestowano w aż 260 firm).

 

 

 

Hiszpańskie Stowarzyszenie Kapitału, Wzrostu i Inwestycji ASCRI (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión) we współpracy z Webcapitalriesgo przedstawiło swój roczny raport na temat “Aktywności funduszy Venture Capital i Private Equity w Hiszpanii w 2016 roku”. Jeśli chodzi o główne wskaźniki, utrzymały one zapoczątkowaną w 2014 roku tendencję wzrostową: wartość inwestycji osiągnęła prawie 3 miliardy euro, rozdzielone pomiędzy 657 inwestycji (15% mniej jeśli chodzi o wartość, jednak 23% więcej jeśli chodzi o liczbę inwestycji w porównaniu z 2014 rokiem). Niezwykle intensywna okazała się działalność dezinwestycyjna, osiągając jeden z najwyższych wyników w historii w 2014 roku: 4,714 miliardy euro w 491 operacjach finansowych. Jeśli chodzi o fundraising, startupy otrzymały 3, 359 miliardy euro, z których 1, 725 miliarda pochodziło z funduszy międzynarodowych, 1,481 miliarda z prywatnych operacji krajowych. Pozostałe 153 miliony pochodziły od krajowych operatorów publicznych.

 

 

 

Na pierwszych etapach inwestycji system inwestycyjny w startupy w Hiszpanii jest niezwykle dynamiczny i wciąż rośnie. Liczba i różnorodność inwestorów konsoliduje się: są to między innymi inkubatory/akceleratory inwestycyjne, crowdfunding (w 2010 praktycznie nie istniał) oraz business angels na pierwszych etapach inwestycji. Do tego wszystkiego dochodzi ekspansja międzynarodowa wspomagana przez prywatne fundusze Venture Capital (krajowe i międzynarodowe) oraz corporate ventures.

 

 

 

Całkowita wartość inwestycji w hiszpańskie startupy w 2015 wyniosła 659,4 milinów euro (1 527 inwestycji), co stanowi 83% wzrost w porównaniu z 2014 rokiem (359,9 milionów euro). 81% inwestycji należało do funduszy Venture Capital, 13% do instytucji publicznych, a pozostałe 5% do business angels, serwisy crowdfundingowe y akceleratory finansowe. Jeśli chodzi o liczbę inwestycji, 763 z nich to pożyczki partycypacyjne przyznane przez instytucje publiczne, 464 pochodziło z funduszy Venture Capitals (krajowych i międzynarodowych), a pozostałe 300 z akceleratorów finansowcyh, serwisów crowdfundingowych i business angels.

 

 

 

Jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne inwestycji, z 1 597 operacji zarejestrowanych w 2015, 60% przeprowadzono w Katalonii i w Madrycie. Również inwestorzy międzynarodowi wybrali te wspólnoty autonomiczne jako cel swoich inwestycji.


 

za: Portal Promocji Eksportu  na podstawie dziennika ekonomicznego Expansión