Media

PHIG.pl » Media » Wsparcie funduszy UE dla Hiszpanii do roku 2020

Wsparcie funduszy UE dla Hiszpanii do roku 2020

  • Data wydarzenia 22 marca 2016
  • ·
  • Publikacja 04 kwietnia 2016
  • ·

Hiszpania pozostając beneficjentem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) można otrzymać 37,4 mld euro na lata 2014-2020. Jest to równoznaczne z 0.5 proc PKB rocznie i 21.2 proc. oczekiwanej kwoty  inwestycji publicznych w obszarach wspieranych przez fundusze ESI. 

 

W celu najlepszego wykorzystania funduszy inwestycyjnych, przyjęto jako zestaw uwarunkowań ex ante, szereg reform publicznych w dziedzinach, które korzystają z funduszy.

Obecnie są w toku reformy takich  sektorów jak R+D, (badania, rozwój, innowacyjność), gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, transportu i systemu statystycznego. Do końca 2016 roku ma zostać wdrożonych 35.  projektów.

 

Programy wsparcia koncentrują się na celach i potrzebach zidentyfikowanych w latach ubiegłych. Zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami  wydanymi dla  Hiszpanii, monitoring obejmuje środki wspierające aktywną politykę rynku pracy, a w szczególności fundusze przeznaczone na wsparcie zindywidualizowanych ścieżek społecznej i  zawodowej integracji dla osób, które wypadły z rynku pracy.

 

Hiszpania jako największy beneficjent programu Youth Employment Initiative (Inicjatywa Zatrudnienia Młodzieży) otrzymujący prawie 950 mln euro (wraz z taką samą kwotą pochodzącą z Europejskiego Funduszu Społecznego), musi wdrożyć w/w środki na aktywizację pozostającej bez zatrudnienia młodzieży, kształcenie lub szkolenie (NEET),  wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudniania na czas nieokreślony. Regularne monitorowanie realizacji tych celów obejmuje raportowanie w połowie 2017 roku stanu wdrożenia oraz  postępu w realizacji odpowiednich reform strukturalnych w celu maksymalnego wykorzystania środków UE (w szczególności, w sektorach R+D, energetyki, gospodarki wodnej i transportu, zatrudnienia, edukacji, i integracji społecznej).

 

Uzupełnieniem funduszy ESI w przypadku Hiszpanii, jest  finansowanie w ramach nowego Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) , Horizon 2020 oraz programu Connecting Europe Facility. Po pierwszej turze naboru wniosków, Hiszpania w ramach tego ostatniego programu podpisała umowy na wykorzystanie 2. mln euro w sektorze energetyki oraz 822. milionów euro na projekty transportowe.

 

Źródło:

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/ES


Budżet UE wspiera wdrażanie unijnych przepisów poprawiających jakość życia obywateli Europy

oraz mających pozytywny wydźwięk na skalę światową.

 

PROJEKT NR6
Od składowiska odpadów do skansenu: nowe, lepsze życie kopalni Almadén>>>

PROJEKT NR78
Projekt EmpleaVerde>>>

 

 

Realizowany w Hiszpanii ambitny program pokazuje, że ochrona środowiska i tworzenie miejsc pracy mogą iść ze sobą w parze. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji środowiskowych pracowników i wspieraniu rozwoju małych, ekologicznych firm, stworzono już ponad 2300 miejsc pracy.

W jednym programie podjęto aż dwa spośród dzisiejszych trudnych wyzwań. Projekt EmpleaVerde – „zielone miejsca pracy” – powstał, aby promować możliwości zatrudnienia, które zagwarantują bardziej ekologiczną przyszłość gospodarki.
Wsparcie ze środków UE było kluczem do sukcesu programu EmpleaVerde, w ramach którego ponad 50 000 osób przeszkolono w zakresie sposobów ochrony środowiska, a także stworzono ponad 2300 nowych miejsc pracy.