Media

PHIG.pl » Media » Wspólne stanowisko międzynarodowych izb gospodarczych wobec nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wspólne stanowisko międzynarodowych izb gospodarczych wobec nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

  • Data wydarzenia 08 marca 2016
  • ·
  • Publikacja 08 marca 2016
  • ·

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza wzięła udział w serii spotkań przedstawicieli izb bilateralnych, podczas których dyskutowano nad projektem poselskim dotyczącym ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedstawionym przez Posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 19 lutego 2016. 

 

8 marca 2016 roku, na ręce Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pana Andrzeja Adamczyka oraz Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego skierowano list wyrażający zaniepokojenie przyszłością wspomnianego sektora w Polsce, z prośbą o ponowne konsultacje, oraz o przeprowadzenie pogłębionych analiz.

 

„Przygotowanie przez PHIG prośby o podjęcie działań, które pozwolą ochronić sektor energetyki wiatrowej przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą nowa ustawa (,,Projekt") jest spowodowane faktem, że zrzeszeni w izbach inwestorzy zagraniczni, na przestrzeni ostatniej dekady, zaangażowali znaczne środki finansowe w powstanie i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Przyczyniali się tym samym do tworzenia licznych lokalnych, „zielonych” miejsc pracy i do zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, co z kolei wiązało się z poprawą niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.”, wyjaśnia Dyrektor Biura Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, pani Zuzanna Gołębiewska.

 

Ratyfikujące list izby bilateralne, zgodnie podkreśliły, iż wejście w życie Projektu w jego obecnym kształcie może mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę, a także na kondycję finansową społeczności lokalnych, które są głównymi beneficjentami prowadzonych inwestycji wiatrowych. Ponadto przyjęcie Projektu może doprowadzić do upadku znacznej części firm z sektora energii odnawialnych w Polsce oraz do utraty, uzasadnionego przez obecne ramy regulacyjne, zaufania do polskiego rynku w oczach wielu krajowych i międzynarodowych inwestorów.

 

Jest zatem ważne, aby wszelkie zmiany w mechanizmie realizacji i wsparcia projektów wiatrowych (czy istniejących czy w budowie) nie dyskryminowały tego sektora polskiej gospodarki oraz nie osłabiały zdolności Polski do osiągnięcia wskaźników dotyczących udziału energii odnawialnej na 2020 i 2030 rok.

 

Dokument ratyfikowało jedenaście bilateralnych izb gospodarczych: amerykańska, belgijska, brytyjska, francuska, hiszpańska, niderlandzka, kanadyjska, niemiecka, portugalska, skandynawska i włoska oraz Czeska Agencja Wspierania Handlu - Czech Trade. W ich imieniu dokument sygnował Stefan Bekir Assanowicz Prezes Rady PHIG.

Wszystkie osoby zainteresowane treścią dokumentu prosimy o kontakt z biurem Izby.

 

Komitet Energetyczny PHIG

PHIG w 2015 roku powołała do życia KOMITET ENERGETYCZNY, odpowiadając tym samym na potrzeby zrzeszonych w Izbie firm z sektora energii odnawialnej: EDP Renewables Polska Sp. z o.o., Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., Iberdrolla Engineering and Construction Poland, Novenergia Poland Sp. z o.o., oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

 

Głównym celem KE jest dbanie o interesy firm z sektora energii odnawialnej, bieżące reagowanie na ich potrzeby poprzez organizację konsultacji z przedstawicielami ministerstw, opracowywanie dokumentów (opinii prawnych) i wspólne projekty. W organizowanych przez KE cyklicznych spotkaniach, biorą udział zarówno firmy, jak i przedstawiciele administracji państwowej.

 

Komitet pełni również rolę platformy wymiany doświadczeń, co wynika z silnego zaangażowania Izby w działania w branży energii odnawialnej. PHIG w latach 2008-2013, we współpracy ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej (SEO) zorganizowała siedem edycji Polsko-Hiszpańskiego Forum Energii Odnawialnej – jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń gospodarczych między obydwoma krajami.