Media

PHIG.pl » Media » Rośnie liczba nowych firm w Hiszpanii

Rośnie liczba nowych firm w Hiszpanii

  • Data wydarzenia 04 marca 2016
  • ·
  • Publikacja 04 marca 2016
  • ·

Liczba nowo utworzonych spółek handlowych, wzrosła w 2015 r. o 0,4% w stosunku do 2014 r. i wyniosła 94 981 firm, co jest najlepszym wynikiem od 2008 roku.

 

Najwięcej firm powstało w branży handlowej - 24,6%, czyli o 0,3% więcej niż w 2014 r.

Również liczba podmiotów w branży hotelarskiej wzrosła o 0,4% osiągając 10,8%. Zmniejszyła się natomiast o 0,5% liczba firm powstających w sektorze przemysłu - 7,7%. W rolnictwie również zanotowano spadek z 2,8% w 2014 r. na 2,7% w roku ubiegłym.


Jeśli chodzi o formy prawne nowych spółek, dominują spółki z organiczoną odpowiedzialnością (S.L.) - 98,9%. Liczba powstałych spółek akcyjnych (S.A.) wciąż maleje i w 2015 r. wyniosła 0,6% w porównaniu z 0,7% w 2014 r.

 

Zwiększyła się natomiast o 1,3% liczba fuzji, których dokonano w ubiegłym roku i wyniosła ona 1 739 operacji. Wśród nich zdecydowanie częściej były to przejęcia (1 688) niż połączenia firm (51).

Liczba likwidacji przedsiębiorstw wzrosła w 2015 r. o 4,2% powodując, że stosunek firm zamykanych do nowo utworzonych wyniósł 27,4%, czyli o 1% więcej niż w roku 2014.

 

Dobrą wiadomością jest za to malejaca liczba bankructw, która w porównaniu do 2014 r. zmalała w roku 2015 o 23,2%, co oznacza że niewypłacalność ogłosiło 4 781 firm.

 

Źródło:

Portal Promocji Eksportu