Media

PHIG.pl » Media » Tempo wzrostu katalońskiej gospodarki powyżej wskaźników dla Hiszpanii i Unii Europejskiej

Tempo wzrostu katalońskiej gospodarki powyżej wskaźników dla Hiszpanii i Unii Europejskiej

  • Data wydarzenia 29 lutego 2016
  • ·
  • Publikacja 29 lutego 2016
  • ·

Tempo wzrostu gospodarczego dla regionu Katalonii wyniosło 3.4 proc w 2015 roku. W ten sposób ekonomia regionu osiągnęła wyższą  wartość wzrostu w porównaniu ze wskaźnikami dla całej Hiszpanii (3.2 proc), a także osiągnęła wyższą wartość niż średnia europejska stanowiąca 1.6 proc.

 

Katalonia zamknęła czwarty kwartał 2015 roku ze wzrostem gospodarczym wynoszącym  4.1 proc., w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Dzięki zwiększonemu popytowi wewnętrznemu i eksportowi, również wartości średnie wzrostu dla czterech kwartałów 2015 roku, uplasowały się na poziomie 3.4 proc., co stanowi najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat.

 

 

W ujęciu branżowym, średni wzrost w sektorze przemysłowym plasuje się na poziomie 2.7 proc., czyli o 1.2 punktu procentowego więcej niż w 2014 roku, przy jednoczesnej tendencji wzrostowej w ciągu trzech kolejnych lat.

 

W sektorze budowlanym widoczny jest powrót do dodatniej wartości wzrostowej wynoszącej  3.5 proc.

 

Najbardziej znaczący wzrost: o 3.8 proc. odnotowuje sektor usług, co w dużej mierze wyjaśnia pozytywne wyniki uzyskane dla całości katalońskiej gospodarki.

 

Źródło:

Catalonia Trade and Investment

 

Zdjęcia: http://absfreepic.com
Licencja: CC0 Public Domain 

 

Katalonia jest regionem geograficznym i krainą historyczna na Półwyspie Iberyjskim, stanowiącą obecnie wspólnotę autonomiczną Hiszpanii, z ośrodkiem kulturalnym i administracyjnym w Barcelonie. Administrację terenową rząd nadzoruje poprzez 7 tzw. delegacji terytorialnych (delegacions territorials), poza Barceloną są to Środkowa Katalonia (Catalunya Central) z siedzibą w Vic, Lleida, Girona, Tarragona, Ziemie Ebro (Terres de l’Ebre) z siedzibą w Tortozie, Wysokie Pireneje i Aran (Alt Pirineu i Aran) z siedzibą w Tremp.

 

Region kataloński ma dobrze rozwinięty przemysł włókienniczy, chemiczny, elektrotechniczny, stoczniowy, samochodowy, odznacza się  nowoczesnym rolnictwem, słynie z upraw oliwek, winorośli i  cytrusów. Jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki stanowi turystyka, do najczęściej odwiedzanych miejsc należy Barcelona, wybrzeże Costa Brava oraz Montserrat.

 

W Polsce ma swoją siedzibę oddział Catalonia Trade & Investment - publicznej instytucji wspierającej innowacyjność gospodarki oraz inwestycje zagraniczne w Katalonii.

Catalonia Trade & Investment w Polsce >>>