Media

PHIG.pl » Media » Konferencja i raport FDI

Konferencja i raport FDI

  • Data wydarzenia 01 marca 2017
  • ·
  • Publikacja 08 marca 2017
  • ·

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza konsekwentnie pracuje nad umacnianiem korzystnego wizerunku hiszpańskich inwestycji w Polsce.

Wspólnie z pozostałymi 13 izbami bilateralnymi zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce raport „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu”.

 

Publikacja ta została opracowana przez Politykę Insight na zlecenie Izb.

 

Prezentacja raportu odbyła się w zeszłym tygodniu podczas konferencji zorganizowanej przez Izby w Ministerstwie Rozwoju i objętej patronatem Ministerstwa. W konferencji i debacie udział wzięło ponad 350 przedstawicieli firm, instytucji oraz mediów.

 

Inwestorzy zagraniczni są związani z Polską od wielu lat, lecz szczególnie w ostatnim ćwierćwieczu, po wejściu Polski do NATO, a następnie Unii Europejskiej, ich czynny udział w rozwoju naszego kraju przyczynił się do umacniania jego gospodarczych fundamentów, wzrostu gospodarczego oraz zwiększania produktywności polskich firm.

 

W raporcie prezentujemy najaktualniejsze dostępne dane pokazujące kierunki i skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, których wartość przekroczyła 712 mld zł, a napływ w 2016 r. ponownie przyśpieszył. Blisko 60% zakończonych w ubiegłym roku projektów stanowiły inwestycje firm obecnych już w Polsce, a większość wypracowanych przez nie zysków zostało reinwestowanych w naszym kraju.

 

Zagraniczni inwestorzy tworzą tysiące miejsc pracy dla polskich obywateli, dochody podatkowe państwa dzięki inwestycjom zwiększały się średnio o 2,7% rocznie, a baza podatkowa w ostatnich 25 latach o blisko 12%. Ponadto, firmy inwestują w swoich pracowników, wpierają rozwój ich kompetencji oraz oferują dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Zagraniczne przedsiębiorstwa wspierają również społeczności lokalne i realizują wiele inicjatyw na rzecz polskiego społeczeństwa upowszechniając wzorzec zaangażowanego społecznie biznesu.   

 

Obecność inwestorów zagranicznych wzmacnia transfer technologii oraz innowacji do naszego kraju, dzięki czemu cała polska gospodarka staje się bardziej konkurencyjna i wydajna.

 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja oraz przedstawione w niej dane spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

 

Pełna wersja raportu: „Co przyniosły inwestycje zagraniczne? Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu” jest dostępna TUTAJ.


Zapraszamy do obejrzenia FILMU z konferencji


Galerie Media