Media

PHIG.pl » Media » Kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika PMI hiszpańskiego sektora usług

Kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika PMI hiszpańskiego sektora usług

  • Data wydarzenia 04 listopada 2016
  • ·
  • Publikacja 04 listopada 2016
  • ·

Najnowsze październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług wyniosło  54.6 pkt. Tym samym wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie. Hiszpański sektor usług kontynuuje solidną tendencję wzrostową od 39 miesięcy, pomimo niewielkiego spowolnienia wzrostu nowych zamówień.

Według prognozy OECD, ożywienie w gospodarce Hiszpanii będzie trwało nadal w 2016 i 2017 roku, zaś niskie oprocentowanie kredytów udzielanych firmom i gospodarstwom domowym będzie dalej przyczyniać się do poprawy sytuacji. Dzięki, między innymi, niskim cenom ropy naftowej oraz innych surowców, w 2016 roku nastąpił wzrost konsumpcji, który w dalszym ciągu jest pobudzany przez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost dochodów rozporządzalnych.
Prognozę OECD potwierdza ostatnie, październikowe notowanie PMI dla hiszpańskiego sektora usług.

Wyniosło ono 54.6 pkt., a tym samym wzrost aktywności biznesowej pozostaje na dobrym, stabilnym poziomie. Hiszpański sektor usług kontynuuje solidną tendencję wzrostową od 39 miesięcy, pomimo niewielkiego spowolnienia wzrostu nowych zamówień. We wrześniu 2016 r wzrost ten został wyraźnie wsparty przez szybko rosnący sektor nowego biznesu (przedsięwzięcia typu start-up). Najszybszy wzrost aktywności zanotowano w branżach „Hotele i Restauracje”, "Wynajem oraz Aktywności Biznesowe", w dalszym ciągu utrzymują się dobre wskaźniki w sektorze „Poczta i Telekomunikacja”.


W dalszym ciągu następuje wzrost ilości nowych zamówień i tworzenia nowych miejsc pracy. Wyniki pokazują również, że mimo niewielkiego spadku, utrzymują się optymistyczne nastroje w biznesie, wskazało na to 47% badanych respondentów. Zdaniem Andrew Harkera, analityka PMI i autora raportu, te pozytywne dane podtrzymują prognozy wzrostu hiszpańskiego PKB do poziomu 3.1 proc na koniec 2016 roku.

 

Bezrobocie w Hiszpanii wyniosło w III kw. 18, 91%, jest to najniższa stopa bezrobocia od siedmiu lat. Wzrost zatrudnienia ma pozytywny wpływ na gospodarkę, która według banku centralnego wzrośnie w tym roku o 3.2%.

 

Źródło:

IHS Markit 

www.markiteconomics.com