TBB Media

PHIG.pl » Firmy członkowskie » TBB Media

Firma TBB Media funkcjonuje w Polsce już prawie 25 lat. Choć głównie zajmujemy się sprawami związanymi z lotnictwem i obroną kraju, ale nie obce są nam również działania w innych sektorach, takich jak np. farmacja, sektor spożywczy,

developerski, czy finansowy. Od ćwierćwiecza pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces poprzez ich promocję, rozwój i utrzymanie kluczowych relacji.

 

Współpracując z mediami i społecznościami biznesowymi /społecznymi, stosujemy metody, które są legalne i społecznie akceptowalne:

• organizujemy wszelkiego rodzaju kontakty z mediami;
• nadzorujemy postęp i monitorowania wyników medialnych działań;
• przygotowujemy kadrę zarządzającą do kontaktu z dziennikarzami i różnego rodzaju mediami (specjalistyczne szkolenia);
• w sposób kompleksowy realizujemy kampanie informacyjne,  reklamowe i promocyjne.

 

Firma świadczyła usługi - głównie w zakresie kreowania wizerunku, zarządzanie PR i polityki informacyjnej - dla wielu polskich i zagranicznych podmiotów, tak w sferze publicznej jak i prywatnej.

Obszary działalności

Dane kontaktowe

tel.: 48 22 652 26 93

Strona internetowa: www.tbb.pl

Adres: Plac Europejski 3 lok. 82