Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Mazars, GLN i Gras Savoye organizatorami panelu dyskusyjnego w Krynicy

Mazars, GLN i Gras Savoye organizatorami panelu dyskusyjnego w Krynicy

  • Data wydarzenia 07 września 2011
  • ·
  • Publikacja 03 sierpnia 2011
  • ·

Warszawa, 7 września 2011

 

 

Mazars, GLN i Gras Savoye organizatorami panelu dyskusyjnego w Krynicy

W ramach XXI Forum Ekonomicznego, w pierwszym dniu - 7 września o godz. 16.00 odbędzie się panel dyskusyjny pod patronatem PAIIZ. – „Zabezpieczenie społeczne motorem rozwoju? Akcjonariat pracowniczy, programy emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne”.

Organizatorami panelu są trzy partnerskie firmy: Mazars – lider w zakresie usług audytorsko-doradczych, Gide Loyrette Nouel - prestiżowa kancelaria prawna, oraz Gras Savoye Polska - największy broker ubezpieczeniowy. Debatę poprowadzi Tomasz Lis. Patronat nad panelem objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Uczestnicy dyskusji skupią się między innymi na prezentacji najciekawszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Omówione zostaną konkretne przykłady takich projektów stosowane na polskim oraz na zachodnioeuropejskich rynkach oraz efektywność tego rodzaju rozwiązań.

W debacie uczestniczyć będą zaproszeni przez organizatorów goście: Rafał Baniak – Wiceminister Gospodarki, Sławomir Majman – Prezes PAIIZ, Sebastian Mikosz – Senior Advisor Societe General Corporate & Investment Banking w Polsce, Laurent Tirot – Dyrektor Generalny Bouygues Immpobilier Polska oraz gospodarze panelu: Dariusz Tokarczuk i Robert Jędrzejczyk – Partnerzy Gide Loyrette Nouel, Michel Kiviatkowski – Partner Zarządzający Mazars w Polsce oraz Alexander Konopka – Prezes Zarządu Gras Savoye Polska.

Panel dyskusyjny organizowany jest w ramach projektu „Synergy” - wspólnego przedsięwzięcia GLN, Mazars i Gras Savoye w Polsce, w myśl którego trzy firmy oferujące komplementarne usługi adresowane do tej samej grupy przedsiębiorstw, postanowiły połączyć swe siły w celu zaproponowania swoim klientom szerokiej gamy usług audytorskich, księgowych, ubezpieczeniowych oraz doradztwa prawnego i podatkowego na zasadzie „one-stop-shopping”.

Projekt „Synergy” uzyskał nominację w konkursie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce – Grand Prix CCIFP 2011 – Innowacyjne Rozwiązania w Biznesie.

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:


Katarzyna Buczkiewicz
Gide Loyrette Nouel

Pl. Piłsudskiego 1,

00-078 Warszawa
Tel.: +48 22 344 00 91 katarzyna.buczkiewicz@gide.com www.gide.com

 

Joanna Suszczyk

Gras Savoye Polska
ul. Marynarska 11,

02-674 Warszawa
Tel. +48 22 318 89 42 joanna.suszczyk@grassavoye.pl www.grassavoye.pl

 

Renata Stefanowska

Mazars

Ul. Piękna 18,

00-549 Warszawa

Tel.: +48 22 25 55 200 r.stefanowska@mazars.pl www.mazars.pl

 

 

 

 


Informacja o partnerach:

 

 

 

Kancelaria Gide Loyrette Nouel założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Gide Loyrette Nouel posiada 19 biur na całym świecie i zatrudnia ponad 700 prawników, w tym 108 partnerów, reprezentujących ponad 50 narodowości. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Warszawskie biuro utworzone jest przez międzynarodowy zespół prawników, co gwarantuje kompleksową obsługę naszym klientom, szczególnie w takich dziedzinach jak: prawo spółek, prywatyzacje, prawo obrotu nieruchomościami, prawo bankowe i rynki kapitałowe, infrastruktura, koncesje, podatki, prawo pracy, a także prawo konkurencji, własności intelektualnej, sporów sądowych i postępowań arbitrażowych.

 

 

 

Gras Savoye niezmiennie od 1992 roku zajmuje pierwszą pozycję w rankingach brokerów ubezpieczeniowych we Francji, a od 2004 w Polsce. Firma Gras Savoye została założona w 1907 w Lille na północy Francji. Obecnie grupa Gras Savoye zatrudnia ponad 3600 osób, a jej sieć obejmuje sieć ponad 70 placówek w różnych częściach świata.

Grupa działa w Polsce w ramach dwóch spółek
Gras Savoye Polska – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
Pol-Assistance – spółka serwisowa

Gras Savoye w Polsce, z 280 osobowym zespołem i obrotami przekraczającymi 125 mln PLN zapewnia obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, osobowe oraz specjalistyczne produkty. Świadczy ponadto usługi w zakresie masowej dystrybucji ubezpieczeń, bancassurance, risk manegement, reasekuracji, likwidacji szkód oraz assistance. Firmy są pięciokrotną Gazelą Biznesu. Znalazły się również w zaszczytnym gronie Diamentów Forbes.

 

 

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym i usługach doradczych. Mazars korzysta z wiedzy 13 000 specjalistów w 61 krajach, które tworzą zintegrowaną sieć biur. Od lat Mazars zajmuje czołowe miejsca w rankingach firm audytorsko-doradczych w Europie i w Polsce.

Mazars posiada 20-letnie doświadczenie na rynku polskim, gdzie działając jako grupa dwóch spółek zatrudniających łącznie ponad 160 osób w Warszawie i w Krakowie, oferuje firmom polskim i zagranicznym, działającym w różnych sektorach gospodarczych, pełną gamę usług audytorskich, doradztwo biznesowe, doradztwo w kwestiach podatkowych oraz usługi finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe.

Mazars obrał innowacyjny i zarazem wymagający zintegrowany model rozwoju oparty na demokratycznym partnerstwie, które pozwala każdemu ze wspólników na podejmowanie strategicznych decyzji w sprawie przyszłości Grupy. Tak rozumiana odpowiedzialność jest kluczem do zasad i praktyk Mazars. Przejawia się w jego organizacji, sposobie wykonywania zawodu jak również w relacjach z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Gwarantuje klientom na całym świecie jednakowo wysoki i stale doskonalony poziom usług.