Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Śniadanie biznesowe DWF: Kiedy płacić vs zatory płatnicze. Regulacje i dobra praktyka

Śniadanie biznesowe DWF: Kiedy płacić vs zatory płatnicze. Regulacje i dobra praktyka

  • Data wydarzenia 20 kwietnia 2023
  • ·
  • Publikacja 28 marca 2023
  • ·

Kancelaria DWF zaprasza na szkolenie poświęcone zatorom płatniczym jak również zasadom przeciwdziałania tym zjawiskom oraz konsekwencjom podatkowym ich wystąpienia w przedsiębiorstwie. Ostatnia nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych istotnie zmieniła zasady jej stosowania przez Prezesa UOKiK, w szczególności w odniesieniu do systemu stosowania kar pieniężnych oraz komunikacji z podmiotami gospodarczymi.


Śniadanie biznesowe DWF: Kiedy płacić vs zatory płatnicze. Regulacje i dobra praktyka

 

Data: 20 kwietnia 2023 r., godz. 9:30

Miejsce: DWF Poland Jamka sp.k., Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

RSVP: https://dwfgroup.com/pl-pl/news-and-insights/events/kiedy-placic-vs-zatory-platnicze


Tematyka ta z pewnością zainteresuje dużych przedsiębiorców – ze względu na potrzebę dostosowania ich wewnętrznych procedur oraz szacowania kosztów i ryzyka związanego z opóźnieniami w realizacji zobowiązań płatniczych, ale także mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – ze względu na wiedzę o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach podnoszenia roszczeń z tytułu opóźnień w płatnościach. Zachęcamy kadrę kierowniczą, służby księgowo-finansowe oraz doradców prawnych do wzięcia udziału w kursie, który pomoże w rozpoznaniu zagrożeń oraz przygotowaniu wewnętrznych regulacji chroniących przed skutkami naruszeń prawa.