Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » Przesłanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka

Przesłanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka

  • Data wydarzenia 01 lipca 2011
  • ·
  • Publikacja 28 maja 2011
  • ·

1.07.2011. Warszawa

 

 

                                                                                                                      Warszawa, 1 lipca 2011 r.W tym roku, po raz pierwszy nasz kraj przewodniczy Radzie UE. To dla nas historyczny moment, czas bezprecedensowych wyzwań, pewnego rodzaju test z członkostwa we Wspólnocie, ale także powód do wielkiej dumy. Z racji swoich kompetencji Ministerstwo Gospodarki jest w znacznym stopniu zaangażowanie w kształtowanie stanowiska Polski na forum UE. Nasze plany są ambitne, dlatego dokładamy starań, by zapamiętano tę prezydencję, jako ważną i przede wszystkim skuteczną. Objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie UE jest tym większym wyzwaniem z uwagi na trudny okres w europejskiej gospodarce. Pragniemy jednak wspólnie, w gronie 27 państw, wypracować w ciągu 6 miesięcy polskiego przewodnictwa wielowymiarowe rozwiązania na rzecz dalszego pomyślnego rozwoju UE. Jako minister gospodarki w ramach polskiej prezydencji mam zaszczyt przewodniczyć obradom Rady ds. Konkurencyjności, Rady ds. Energii, a także Rady ds. Zagranicznych poświęconym polityce handlowej. Polska prezydencja przyjęła trzy główne priorytety dla swoich działań: „Integracja europejska jako źródło wzrostu”, „Bezpieczna Europa” oraz „Europa otwarta na świat”. W nawiązaniu do pierwszego z nich, Ministerstwo Gospodarki dąży do rozwoju rynku wewnętrznego, który jest największym atutem Unii Europejskiej. Inspiracją dla naszych działań jest komunikat Komisji Europejskiej „Single Market Act”. W tym zakresie skupimy się na rozwoju handlu elektronicznego poprzez redukcję barier administracyjnych. W ramach inicjatywy Smart Regulation będziemy pracować nad poprawą otoczenia regulacyjnego. Chcemy też sfinalizować prace nad stworzeniem jednolitego i tańszego, systemu patentowego     w UE. Ważnym elementem programu prezydencji jest też debata nad konkurencyjnością europejskiego przemysłu w erze globalizacji wobec konieczności efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. „Bezpieczna Europa” to dla Ministerstwa Gospodarki przede wszystkim Europa ze skuteczną strategią energetyczną w wymiarze zewnętrznym. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji UE względem głównych producentów i państw tranzytowych surowców energetycznych oraz poprawa efektywności funkcjonowania unijnych instytucji w tym obszarze. Pod hasłem „Europa otwarta na świat” rozumiemy z kolei rozwój wspólnej polityki handlowej. Jedną z najważniejszych dla nas kwestii jest gospodarczo - handlowe ożywienie relacji UE ze wschodem, w tym m. in. pomyślne zakończenie negocjacji o strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Licząc na Państwa zainteresowanie zapraszam na strony internetowe MG poświęcone działaniom resortu w czasie polskiej prezydencji, gdzie znajdą Państwo m.in. informacje na temat priorytetów MG oraz kalendarium wydarzeń Prezydencji organizowanych przez resort.


Jestem przekonany, że nasz kraj bardzo dobrze sprawdzi się w roli kierującego pracami Rady UE.

 

Z poważaniem

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

 


 
Waldemar Pawlak