Aktualności

PHIG.pl » Aktualności » XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

  • Data wydarzenia 20 marca 2012
  • ·
  • Publikacja 06 marca 2012
  • ·

10.30, Hotel InterContinental, Warszawa

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 marca 2012 zostaje zwołane XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Hotelu InterContinental, sala Kompozytorów, ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, jego porządek przesyłam w załączeniu.

Podczas Zgromadzenia przewidziane są wybory Członków Rady na nową kadencję, która od tego roku będzie dwuletnia (§ 20 pkt 1 Statutu PHIG). Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów.

Zachęcamy, aby na Zgromadzenie zabrali Państwo materiały promocyjne Państwa Firm, będzie istniała możliwość ich rozpowszechnienia wśród pozostałych Firm Członkowskich.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdyby nie mogli Państwo przybyć osobiście, o upoważnienie innego Reprezentanta Firmy lub o przekazanie swojego pisemnego pełnomocnictwa do głosowania innemu Członkowi Izby (poniżej załączamy formularze).

Po zakończeniu obrad Zgromadzenia zapraszamy na poczęstunek, który, jak mamy nadzieję, będzie również okazją do nawiązania ciekawych kontaktów.

Swoje kandydatury do Rady Izby Zgłosiły następujące osoby, których sylwetki prezentujemy poniżej.

 

Porządek XII Walnego Zgromadzenia

 

Potwierdzenie obecności

 

Pełnomocnictwo

 

WYBORY DO RADY IZBY 2012-2014


KANDYDACI DO RADY IZBY 2012/2014


STEFAN BEKIR ASSANOWICZ 

 

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność budowa mostów. Studia podyplomowe: SGH w Warszawie – Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami eksportu budownictwa, INSEAD, Fontainbleau (Francja) – Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Uprawnienia zawodowe: projektowanie i budowanie w zakresie konstrukcji inżynierskich, dyrektor robót górniczych III stopnia.

 

Znajomość języków obcych: hiszpański, angielski, francuski, rosyjski.


Doświadczenie zawodowe: 2008- nadal ZBM Inwestor Zastępczy - Prezes Zarządu; 2007- nadal PROINFRA-EKO – konsultant- ekspert; 2001-2007 BUDIMEX-DROMEX SA - Prezes Zarządu; 1999-2007 BUDIMEX SA - Wiceprezes Zarządu; 1995-1999 LAFARGE GROUP, Paryż- dyrektor rynku polskiego, a następnie Prezes Zarządu. Lafarge Polska, Lafarge Beton, Lafarge Kruszywa; 1989-1994 BUDIMEX - dyrektor rynków afrykańskich i azjatyckich, a następnie dyrektor handlowy; 1982 DROMEX - dyrektor techniczny; 1986 DROMEX - dyrektor rynku libijskiego; 1979 – 1982 DROMEX - kierownik kontraktów w Libii; 1977-1979 PRK – 15 kierownik robót, dyrektor oddziału; 1974-1977 KOLPROJEKT – asystent projektanta, projektant.

 

Uczestnictwo w organizacjach: Prezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Członek Polskiego Kongresu Drogowego, Członek Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Warszawskiej, Członek Polskiego Związku Łowieckiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Usług Inżynieryjnych.

 

Rola w Radzie PHIG: Wiceprezes, a od 2006 roku Prezes Rady Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Kontakty z administracją państwową w Polsce i Hiszpanii, kontakty z sektorowymi i regionalnymi izbami przemysłowo – handlowymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w Polsce i Hiszpanii, kontakty z International Group of Chambers of Commerce. Aktywne reprezentowanie Izby na konferencjach jako moderator lub prelegent. Propagowanie idei działalności PHIG w sektorach, które nie są jeszcze reprezentowane w Izbie. Stała, aktywna praca w ramach Rady Izby. Planowanie strategii i programu działalności Izby. Koordynacja prac Rady Izby oraz bieżący nadzór nad pracą Biura Izby.

 

 

BARBARA BAJOREK


Wykształcenie: Wyższe; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Doświadczenie zawodowe: Od 1991 roku współzałożyciel i udziałowiec biura rachunkowego Badesta Sp. z o. o. specjalizującego się w obsłudze spółek prawa handlowego, głównie podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Aktualnie Badesta Sp. z o.o. obsługuje kilkadziesiąt podmiotów z udziałem kapitału hiszpańskiego. Stanowisko: Prezes Zarządu; 1996 licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; od 1997 roku doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych; od 2002 członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, od 2006 roku członek Rady Izby.


Rola w Radzie: Jako Skarbnik zajmuje się koordynacją polityki finansowej i kontrolą wydatków. Oferuje też wspieranie firm hiszpańskich chcących zainwestować w Polsce, głównie poprzez doradztwo podatkowe.

 

 

RAÚL CARMONA LENDINEZ

 

Wykształcenie: Magister Prawa, ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Prawo Wspólnotowe, Uniwersytet San Pablo CEU (1990 a 1996). Studia podyplomowe: EXECUTIVE MBA – IESE BUSINESS SCHOOL (2003 - 2005), OGÓLNY PROGRAM PRAKTYKI PRAWNEJ (1997 - 1998). Kurs na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Krótkie programy szkoleniowe: Michigan Business School w Stanach Zjednoczonych oraz CEIBS (China Europe Internacional Business School) w Szanghaju – Chiny. London School of Economics w 2008: “International Business Strategy”.

 

Doświadczenie zawodowe: od 2007 Dyrektor Oddziału Caixabank w Polsce. 2005 – 2006 Dyrektor Kredytowania Specjalistycznego, “La Caixa”, 2000 – 2005 Dyrektor Biura, “La Caixa”, 1998 – 2000 Kierownik Biura, “la Caixa”, 1998 Kierownik Sprzedaży, “la Caixa”.   

 

Rola w Radzie: Wzmocnienie relacji między Członkami Izby. Rozpowszechnianie i promowanie działalności Izby wśród przedsiębiorstw hiszpańskich i polskich. Rozpowszechnianie i promowanie możliwości jakie rynek polski oferuje firmom hiszpańskim.

 

 

JACEK CZELADKO

 

Wykształcenie: Doktor Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie Finansami, AE w Katowicach, MBA, SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii, Silesian International Business School (University of Strathclyde z Glasgow oraz Ecole de Commerce de Toulouse), Magister Nauk Społecznych (Nauki Polityczne i Dziennikarstwo), UŚ, Katowice.

 

Doświadczenia zawodowe: Od 2012 Prezes Zarządu IOS S.A. Od 2003 do 2011 Współwłaściciel, Prezes Zarządu, i Doradca Zarządu FK PARTNER. Od 2002 do 2002 Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych w MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. Od 2000 do 2002 Prezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. Od 1999 do 2000 Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy RUCH S.A. Od 1994 do 1999 Referent, Doradca Prezesa, Dyrektor Biura Zarządu, Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych w STALEXPORT S.A.

 

Rola w Radzie: Działając w Radzie Izby mijającej kadencji brał udział prawie we wszystkich posiedzeniach Rady, aktywnie uczestnicząc w pracach Rady i życiu Izby. W przypadku wyboru do Rady Izby na kolejną kadencję chciałby zająć się sprawami rozwoju działalności PHIG w obszarze współpracy z innymi Izbami Gospodarczymi oraz w obszarze aktywnych kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami współpracującymi z partnerami z Hiszpanii, celem pozyskania kolejnych członków Izby.

 

 

KSAWERY GARAPICH

 

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca magisterska pt. „Wady prawne, a niezgodność towaru z umową”, Adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, Absolwent klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem hiszpańskim w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie; matura dwujęzyczna polsko-hiszpańska - El Titulo de bachiller, Uzyskanie certyfikatu z języka hiszpańskiego Diploma básico.

Doświadczenie zawodowe: Od 2011 roku V-ce Prezydent stowarzyszenia East Legal Team European Economic Interest Grouping z siedzibą w Budapeszcie. Od 2011 roku Partner w Kancelarii Mikulski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Krakowie. Od 2007 roku prawnik w Kancelarii Mikulski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Krakowie. Od 2009 roku stała obsługa prawna Galerii Sztuki "Zderzak" w Krakowie. W latach 2007-2011 aplikacja adwokacka w Kancelarii Adwokackiej Marcina Bauer-Breczko, specjalizacja kancelarii: prawo rodzinne, cywilne, handlowe i karne. W 2006 roku praktyka w warszawskiej kancelarii radcowsko- adwokackiej: Siwek, Gaczyński, Kałkusiński, Sp.p. W 2005 roku praca w Centrum Bankowości Bezpośredniej-call center, sp. z o.o. w Krakowie, obsługa kanału telefonicznego kont klientów banku BPH S.A.. W 2004 roku praktyki w kancelarii MONERO, MEYER & MARINEL-LO Abogados w Barcelonie, o specjalizacji z zakresu prawa gospodarczego i międzynarodowego prawa prywatnego.

 

Wykłady / prezentacje: Ambasada RP i Ambasada Węgier oraz FOMENT del Treball Nacional w Barcelonie (2011), „Otoczenie prawne wykonywania inwestycji w sektorze budowlanym w Polsce” - wykład w języku hiszpańskim, (http://madrid.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,20937,.html).

 

Publikacje: „Specyfika klauzul umownych w kontraktach międzynarodowych” - Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I wrzesień 2010, cz. II październik 2010,

„Specyfika konstrukcji kontraktów międzynarodowych” - Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cz. I lipiec 2010, cz. II sierpień 2010.

 

Rola w Radzie: Udział w realizacji przedsięwzięć Izby na terenie Polski południowej, wspieranie inicjatyw przedsiębiorców z Polski południowej związanych z eksportem towarów i usług na rynek hiszpański, a także wspomaganie działań przedsiębiorców hiszpańskich w Polsce południowej.

 

 

MARCIN GRODZKI


Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe: Specjalista w dziedzinie finansów, rachunkowości zarządczej, inwestycji. Brał udział w projektach związanych m.in. z przekształceniami własnościowymi, fuzjami i przejęciami (M&A), pozyskiwaniem finansowania inwestycji, budową modelów finansowania infrastruktury, partnerstwem publiczno-prywatnym, promocją eksportu, obsługą inwestorów zagranicznych. Współpracuje z przedsiębiorstwami, samorządami lokalnymi oraz instytucjami rządowymi. Organizator licznych misji gospodarczych, konferencji, seminariów i szkoleń, głównie z zakresu inwestycji infrastrukturalnych oraz nieruchomości.

Współwłaściciel i Dyrektor Zarządzający w spółkach należących do grupy Ortus (Ortus Consulting, Meetingpoint, Educo, Ekipa.Info), Prezes Zarządu Kwant Development S.A., Prezes Zarządu Metropolitan Development Sp. z o.o., współzałożyciel i Członek Rady Fundacji Edulandia, Członek Rotary Club Warszawa-Belweder.

 

Rola w Radzie: Współzałożyciel i Członek Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej od 2000r., w latach 2000-2005 Sekretarz Rady Izby, od 2006 – Wiceprezes. Rola w Radzie Izby: rozwój nowych kierunków działalności, organizacja przyjazdowych i wyjazdowych misji handlowych, organizacja szkoleń, seminariów i konferencji, organizacja spotkań roboczych z udziałem izb i organizacji gospodarczych, inne działania (lobbing, PR).

 

 

MARZENA KRUCZ

 

Wykształcenie : Wyższe – filologia polska.

 

Doświadczenie zawodowe: Od 1995 współpraca z BRH Ambasady Hiszpańskiej jako tłumacz języka hiszpańskiego, przygotowanie badań rynkowych dla ICEX, .współpraca w zakresie realizacji misji handlowych, spotkań biznesowych, badań rynkowych, bezpośrednich inwestycji, tłumaczeń specjalistycznych. Od 1998 reprezentuje Cámara de Comercio e Industria de Navarra, od 2004 – organizator corocznego forum przedsiębiorczości we współpracy z Consejo Superior de Cámaras (w 2012 – odbędzie się dziewiąta edycja forum), członek PHIG od 2007, współpracuje z wieloma instytucjami (ICEX, regionalne izby handlowo przemysłowe z Gipuzkoa, Terrasa, Zaragossa, Madryt, Toledo, Lugo, Rioja oraz zrzeszenia branżowe) i firmami hiszpańskimi w zakresie doradztwa biznesowego w różnych sektorach (np. z Eurosemillas – MASTER LEASING Uniwersytetu Kalifornijskiego w zakresie wdrażania nowych odmian roślin uprawnych, firmy z branży motoryzacyjnej – after market, budownictwo infrastrukturalne, energia odnawialna, branża spożywcza, wdrażanie nowych technologii, branża farmaceutyczna ect.).

 

Rola w Radzie: zamierza wykorzystać doświadczenie i kontakty z instytucjami oraz firmami hiszpańskimi i polskimi celem wzmocnienia obecności i aktywności Izby na polu współpracy polsko hiszpańskiej, zwłaszcza w regionach hiszpańskich, z którymi współpracuje.

 

 

ANNA LENGIEWICZ

 

Wykształcenie: Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1994r., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doświadczenie zawodowe: Od 1997r. założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawniczej Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy, koordynator działu obsługującego hiszpańskojęzycznych klientów kancelarii, członek Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej od 2004r.

 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1990r. w Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, gdzie uczestniczyła we wprowadzaniu do Polski pierwszych firm zagranicznych. W latach 1991-1997 pracowała w Domu Aukcyjnym „Rempex” oraz w Kancelarii Prawnej Juris, gdzie doradzała podczas procesu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, uczestniczyła w sporządzaniu analiz prawnych wielu podmiotów gospodarczych, w tym m.in. spółek Skarbu Państwa takich jak KGHM Polska Miedź S.A., Telekomunikacja Polska S.A. czy Bank Pekao S.A. Brała również udział w pracach legislacyjnych, m.in. nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, ustawą o obrocie papierami wartościowymi czy ustawą o odpadach. Od kilkunastu lat współpracuje z podmiotami hiszpańskimi doradzając im w zakresie działalności inwestycyjnej w Polsce, w szczególności w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości, w budownictwie i w sektorze energetycznym, a także uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansującymi projekty inwestycyjne, podwykonawcami oraz usługobiorcami.

 

Rola w Radzie: W pracy w Izbie chce wykorzystać swoje bogate doświadczenie w relacjach polsko-hiszpańskich do promowania współpracy gospodarczej między podmiotami z Polski i Hiszpanii, a także skoncentrować się na umacnianiu roli Izby, jako platformy wymiany doświadczeń i informacji gospodarczej. Pragnie podzielić się swoją wiedzą prawniczą wspierając działania Izby zmierzające do inspirowania, tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej w zakresie, w jakim dotyczy ona Członków Izby.

 

 

SŁAWOMIR ŁUCZAK

 

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –magister prawa – 1995 Catholic University of Louvain La-Neuve (Belgia) –studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego 1994-1995.

Studium Doradców Podatkowych, Członek Okregowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 1998 r. i Radca Prawny od 2001 r.

 

Doświadczenie zawodowe: Prawnik – Mazars & Gerard Audyt w Warszawie, Partner – Sołtysinski Kawecki & Szlezak

 

Rola w Radzie: Promocja i wsparcie hiszpańskich inwestycji w Polsce i polskich w Hiszpanii.

 

 

MARÍA RUIZ LÓPEZ

 

Wykształcenie: Wyższe prawnicze, Uniwersytet Deusto, specjalizacja Prawo Prywatne i Zarządzanie Przedsiębiorstwami oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Prawo Polskie. Stypendium Diputación Foral de Vizcaya w Północnej Karolinie (USA), Centrum NCSA. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Izby Adwokackiej w Hiszpanii (Ilustre Colegio de Abogados del Señorio de Vizcaya).


Doświadczenie zawodowe: Od 2006 Dyrektor sekcji polskiej kancelarii Estudio Jurídico Serrano Internacional w Warszawie; w latach 2005 - 2006 prawnik koordynujący otwarcie jej siedziby w Warszawie; w latach 2004 - 2005 prawnik w polsko - hiszpańskiej kancelarii Euro-Legista s.c. (prawo korporacyjne, zakładanie firm hiszpańskich w Polsce); w latach 2002 -2003 prawnik w kancelarii JR Visaira (prawo cywilne, handlowe i urbanistyczne).


Prelegent podczas wielu konferencji. Współpraca z dziennikami o zasięgu krajowym przy opracowywaniu artykułów („Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna").


Rola w Radzie: Wiceprezes Rady Izby od 2011 roku, Członek Rady od 2008 roku. Promowanie działalności Izby wśród hiszpańskich i polskich przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

VICTOR SANTISTEBAN


Wykształcenie: Ekonomista, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na kierunku Handel Zagraniczny (1984).


Doświadczenie zawodowe: 28-letnie doświadczenie w handlu i współpracy pomiędzy Polską i Hiszpanią. Od 1993 do chwili obecnej przedstawiciel w ACC1Ó (instytucja należąca do Rządu Katalonii). 1984-1993 praca w hiszpańsko-polskiej spółce handlowej DALANIM S.A. w Madrycie, ostanie 6 lat na stanowisku dyrektora.

 

Odznaczony Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz Rozwoju Samorządu Gospodarczego 2010.

 

Członek Komisji Regionalnego Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Województwa Mazowieckiego 2011.

Rola w Radzie: Członek i Wiceprezes Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej od chwili jej założenia w 2000 r. Pełni funkcję osoby współodpowiedzialnej za kształtowanie wizerunku graficznego Izby: strona internetowa, folder, biuletyn oraz współpracę z instytucjami hiszpańskimi. Autor zwycięskiego projektu w konkursie na obecne logo Izby.

 

 

ANDRZEJ SZUMOWSKI


Wykształcenie: Prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Studium Public Relations.


Doświadczenie zawodowe: Członek Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców; od 2007 Prezes Zarządu Polish Vodka Association; od 2003 Wiceprezes Zarządu Wyborowa S.A.; Doradca Ministra Rolnictwa w zakresie polskiej żywności (2007-2009); Doradca Ministra Spraw Zagranicznych (2002-2003); Dyrektor Biura Komunikacji Agros Holding S.A. (2001-2003); Doradca Prezesa Zarządu Polkomtel S.A. i Prezesa Zarządu Agros Holding S.A. ds. Integracji Europejskiej (1998-2001); Wiceminister Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (1997), Pełnomocnik Zarządu Agros Holding S.A. (1994-1996), Wicedyrektor Gabinetu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1990-1994).

Rola w Radzie: Członek Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej od chwili jej powołania w 2000 r. Pełni funkcję Wiceprezesa Rady Izby. Zajmuje się rozwijaniem kontaktów Izby z przedstawicielami najwyższych władz ustawodawczych i wykonawczych. Współdziała w obszarze kreowania wizerunku Izby m.in. za pośrednictwem mediów.

 

 

RADOSŁAW WITKOWSKI

 

Wykształcenie: wyższe prawnicze, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikacja radcowska przy OIRP w Poznaniu. Ukończone studium z dziedziny bilansów i rachunkowości. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

Doświadczenie zawodowe: Od 1994 partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych „Witkowski i Partnerzy” – specjalizacja: prawo korporacyjne, upadłościowe oraz fuzje i przejęcia. Od 2002 r. Prezes Zarządu w firmie konsultingowej „Witkowski i Wspólnicy DG sp. z o.o.. – restrukturyzacje przedsiębiorstw. Od 2003 r. członek zarządu w firmie doradczej „International Business Group Consulting Ltd. z siedzibą w Zurichu. Od 2005 r. Ekspert PARP ( 846/2005) w dziedzinach: prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium UE, tworzenie sieci kooperacyjnych, łączenie się przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

 

Członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

 

Rola w Radzie: Pragnąłby kontynuować rozpoczętą współpracę pomiędzy Izbami (Polsko Hiszpańska Izba Gospodarcza i Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa) w sposób sformalizowany, tak aby PHIG stała się aktywnym uczestnikiem działań WIPH na terenie Wielkopolski i odwrotnie, aby WIPH uczestniczyła w życiu statutowym PHIG. Pomysłów jest bardzo wiele. Wierzy w to, że konsytuacja jego pracy w Radzie ułatwi mu zrealizowanie tych celów.

 

 

Galerie