XII Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

PHIG.pl » Ogłoszenia » Pozostałe » XII Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

 

Od 12 do 15 czerwca 2018 roku w Krakowicach obradować będą przedstawiciele sektorów kreatywnych z całego świata. Głównym tematem XII Kongresu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO będzoe „Creative Crossroads”, czyli tworzenie połączeń między sektorami kreatywnymi obu miast, ważne dla zniwelowania rozproszenia w środowiskach kultury.Podczas pobytu w Polsce 450 delegatów z blisko 70 miast będzie uczestniczyć w formalnych obradach dotyczących, między innymi strategii rozwoju Sieci, spotkaniach podgrup (film, muzyka, literatura, media arts, dizajn, gastronomia, rzemiosło i sztuka ludowa). Nie zabraknie również spotkań Komitetów Sterujących. To szczególnie istotne, gdyż Komitetowi Sterującemu Miast Literatury od 2014 roku przewodniczy Kraków. Poszczególne miasta zaprezentują także zrealizowane projekty i podzielą się dobrymi praktykami. Szczegóły znajdują się na www.krakowice.com.

 

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny miast oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie i Katowicach delegaci z całego świata debatować będą nad możliwościami integracji sektorów kreatywnych obu miast, a także wypracują metody usprawniające zrównoważony rozwój kultury.

 

Wydarzenie towarzyszące - konferencja Creative Cities and Industries  - http://krakowice.com/creative-cities-and-industries-conference/ 

Dane do kontaktu